Vattenlås

Ett vattenlås är en del av ett vattenrör som är kopplad till din diskho. Denna del är böjd på ett eller annat vis för att stoppa vattnet. Böjen gör så att vattnet skiljer luftmassorna på låsets båda sidor, detta för att förhindra att sjukdomar, ohyra och dålig lukt från avloppet inte ska kunna passera. Dessa vattenlås finns inte bara i våra vattenrör som är kopplade till vår diskho utan även i våra vattenrör som är kopplade till våra handfat etc.

Vattenlås finns även ute i naturen i till exempel grottor och bildar i dem en naturlig avgränsning mellan de olika sektionerna. För att passera dessa naturliga vattenlås krävs det en dykarutrustning.

Vattenlås finns i olika utformningar för att de ska kunna passa såväl till handfat som till trånga utrymmen under diskhon. Två exempel är rörvattenlås, dessa finns oftast i WC, och pungvattenlås som är mest förekommande under diskbänkar då den tar lite mindre plats.